مجازی سازی شبکه- فروش هارد استوریج

مجازی سازی شبکه روشی است برای ترکیب منابع موجود در یک شبکه برای تلفیق چندین شبکه فیزیکی ، تقسیم شبکه به بخش یا ایجاد شبکه های نرم افزاری بین ماشین های مجازی (VM). مدیران فناوری اطلاعات که از مجازی سازی شبکه استفاده می کنند می توانند محیط خود را به عنوان یک شبکه مبتنی بر [...]