مجازی سازی ذخیره ساز- فروش هارد EMC- emc فروش هارد

در علوم رایانه ای ، مجازی سازی ذخیره سازی "فرآیند ارائه نمای منطقی از منابع ذخیره سازی فیزیکی به یک سیستم رایانه ای میزبان ، درمان تمام رسانه های ذخیره سازی (دیسک سخت ، دیسک نوری ، نوار و غیره) در شرکت است. به عنوان یک استخر واحد ذخیره سازی. "سیستم ذخیره سازی" به عنوان [...]